разделно събиране на отпадъци
разделно събиране на отпадъци / iStock/Getty Images
От началото на новата година граждани и фирми в Тервел могат да изхвърлят разделно строителни отпадъци като услугата е безплатна, съобщават от общината.

Осигурени са четири открити контейнера с логото на общината, като два от тях ще бъдат предоставяни по заявка на домакинства и фирми, които извършват ремонтни работи и се очаква да генерират голям обем строителни отпадъци, посочват от кметската управа. В другите два контейнера, които са разположени в дворовете на общинското звено "Чистота" и на претоварната станция за битови отпадъци в Тервел, остатъците от строителни материали ще се изхвърлят в чувалчета.

Общината ще извозва събраните от граждани и фирми строителни отпадъци за рециклиране до регионалното депо край Добрич, като ще заплаща услугата според сключения договор с оператора, допълват от кметската управа.