/ Дарик Добрич
До 30 септември продължава кампанията за набиране на заявления от нуждаещи се граждани да ползват общински жилища, припомнят от община Добрич. Към момента са подадени 65 заявления.

Общинският жилищен фонд наброява 1331 жилища, от които за настаняване на граждани с установени жилищни нужди 1281 броя, резервни жилища 31 броя и 7 жилища за продажба, замяна или обезщетение на бивши собственици, чийто имоти са отчуждени за общински нужди.

Наемателите на общински жилища ще заплащат авансов депозит в размер на три месечни наема

Към 1 септември общо 734 граждани, семейства и домакинства фигурират в общинския списък за настаняване в общински жилища, информираха още от кметството и подчертаха, че списъкът не е актуализиран от създаването му през 90-те години на миналия век. По думите на зам.-кмета Елка Димова кампанията по предеклариране е претърпяла пълно фиаско, защото има не повече от 20 подадени декларации.

Крайният срок за подаване на новите декларации изтича до края на март догодина. От общината са категорични, че толерансът им към заявителите за ползване на общински жилища е изчерпан и ще са безкомпромисни към онези, които не спазват законовите изисквания и процедури.