В Каварна стартира проект за възстановяване на понто-сарматските степи

/ Община Каварна
В Каварна стартираха дейностите по проект „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат понто-сарматски степи“. Проектът се финансира от

Първокласници създадоха своя градинка, за която ще се грижат

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и е със срок на реализация 36 месеца. Общата цел е да се подобри природозащитното състояние на т.н. понто-сарматски степи върху площ от 23 ха чрез прилагане на мерки за опазване и възстановяване, в рамките на Защитена зона "Комплекс Калиакра".

Община Каварна

В изпълнение на заложените в проекта дейности, Община Каварна ще си партнира с Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“. Съвместно с експертите и студентите от Университета и в присъствието на кмета на Община Каварна Нина Ставрева бяха определени моделни участъци, върху които да стартират дейности за прилагане  на консервационни и възстановителни мерки.