Форум Бизнес и образование в Добрич
Форум Бизнес и образование в Добрич
Добрич е домакин на дискусионен форум „Бизнес и образование“. Организатори на събитието са Българска стопанска камара и Община Добрич. Официалното откриване е от 10.00 часа в голямата заседателна зала на общината. 

За участие са поканени представители на фирми от региона, ръководители на професионални гимназии и други образователни институции на територията на област Добрич. Форумът ще бъде открит от кмета на Добрич Йордан Йорданов и председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев.

Събитието цели да предложи платформа за информационен обмен между държавните институции (МОН и местна власт), регионалния бизнес и образователните институции в региона (професионални и общообразователни гимназии), като представи настоящите базови проблеми и решения от гледна точка на трите страни в процеса.

На форума ще бъде представен подробен анализ и идеи за подобряване на комуникацията между звената, ще се дискутират въпроси като адаптацията на образованието към нуждите на пазара на труда, по-ясни изисквания спрямо практическите умения и компетенции на учащите се; приоритизиране на дългосрочните цели. 

Програмата на събитието включва:
 
Панел 1 – базовият проблем с кадрите
 
Националната картина: Общи проблеми на пазара на труда, свързани с уменията и компетенциите на работната сила (Къде са дефицитите на професионалното образование?). Лектор: Томчо Томов – директор на Националния център за оценка на компетенциите при БСК.
 
Регионалната картина: Представяне на резултатите от анкетно проучване сред добричкия бизнес относно работната сила. Лектор: Николай Радев – председател на Стопанска камара – Добрич
 
Панел 2 – примери от практиката 
 
Представяне на възможностите за дуално обучение по проект „Домино“. Лектор: Петя Евтимова – ръководител на проекта
 
Опитът на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост в областта на дуалното обучение. Лектори: Галин Господинов – председател на БКДМП, и инж. Марияна  Дражева – директор на Професионална гимназия по механотехника и електротехника - Добрич

Опитът на „Албена“ АД в областта на дуалното обучение. Лектори: Красимир Станев – изп. директор на Албена АД, и Нели Апостолова – директор на Професионална гимназия по туризъм – гр. Добрич
 
Опитът на ПГКПИ – гр. Бургас. Лектор: Димитрина Тодорова – директор на гимназията
 
Гледната точка на обучаемите. Лектор: Ученик от професионална гимназия, включен в системата за дуално обучение
 
Дискусия