Студенти от ВУМК стажуваха в луксозни хотели
Студенти от ВУМК стажуваха в луксозни хотели / netinfo
Студенти от Висше училище Международен колеж – Добрич преминаха подготвящо обучение по проект “Пилотен механизъм за студентски практики в сферата на туризма - гаранция за устойчиво включване на пазара на труда”. Младите хора стажуваха в хотелите Хилтън - София, Сол Мелиа Гранд Ермитаж - Зл. Пясъци, Сол Несебър Палас – Несебър, Грифид хотели - Зл. Пясъци.

По време на подготвящото обучение всеки студент се запозна с конкретната позиция, която ще заема и функциите, които ще изпълнява. Също така те бяха въведени в работната среда и запознати със стандартите на работа и качество на услугите, изискванията към облекло и поведение, правилника за здравословни и безопасни условия на труд.

Студентите се запознаха и с основните изисквания към техните езикови изразни средства: стандартни обръщения към гостите, информация, която трябва да бъде предавана на гостите и други.

Във всеки обект се проведе и въвеждащ професионален трейнинг, който създаде основа за развитие на конкретни професионални компетенции и умения.

На всички студенти беше връчен и информационен пакет от правила за работа в хотела и ресторанта, което включва конспектиран вариант на темите на обучение, основни правила в работата, характеристики на отделните позиции в хотела и ресторанта, основни характеристика на госта, специфична терминология, включително кратък туристически речник по английски език, правила за общуване с госта .

В момента студентите практикуват по разпределение в горепосочените хотели.