Любомир Атанасов - началник на РИОСВ - Русе
Любомир Атанасов - началник на РИОСВ - Русе / РИОСВ - Русе
Любомир Атанасов е новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе.  Той е назначен със заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов, считано от 21 юли 2017 г.

Любомир Атанасов е инженер по образование, дипломант на Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Техника и технология за опазване на околната среда“. Работи в инспекцията от 1997 г., като преминава през всички нива на служебната йерархия. От ноември 2016 г. инж. Атанасов съвместяваше длъжностите „Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ и и.д. директор на инспекцията.