Разпоредиха мерки за неразпространение на птичи грип
Разпоредиха мерки за неразпространение на птичи грип / DarikNews.bg, архив

Епизоотичната комисия при Община град Добрич предприе мерки за недопускане разпространение на високопатогенна форма на инфлуенца по птиците.

Комисията бе свикана във връзка с констатирани огнища на болестта и повишената опасност от разпространението й на територията на Република България. Констатирани са 21 огнища на инфлуенца по птиците при домашни стада от пет административни области на страната - Видин, Враца, София-област, Пловдив и Монтана.

Приетите превантивни мерки включват осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност. Държавните лесничейства и ловно-рибаскитесдружения трябва да контролират за наличие на болни или умрели диви мигриращи птици и при наличие на такива, да ги предават на най-близката ветеринарна служба.

Собствениците на домашни кокошки, гъски и патици, отглеждани на закрито, също трябва да спазват противоепидемични мерки - да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите, както и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът трябва да се съхранява в закрити помещения. В птицевъдните обекти трябва да се създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни кокошки, гъски и патици от другите видове домашни птици.

Забранява се продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на общината.

При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност, стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар.

Телефони за връзка: 058 602 053; 0889 359 736 - ОДБХ - Добрич;

 

058 604 573- Община град Добрич.