Нос Калиакра
Нос Калиакра / netinfo
Върховната административна прокуратура (ВАП) образува преписка по публикации в медиите и предприе проверка за законност във връзка с издаването на заповедта от 21 юли на министъра на околната среда и водите. Тя бе повод за избухването на протестите в крайморска Добруджа.

С нея бе въведена забрана за разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения на територията, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листно-стъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковично-зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етеричномаслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури на територията на защитена зона „Комплекс Калиакра“ до обявяването ѝ за защитена зона, но за не повече от 2 години.
 
При първоначалното проучване е установено, че защитената зона с код BG000057 е включена в списъка на проекто-защитените зони с Решение на МС № 122/2.03.2007 г.
 
От ВАП е изпратено разпореждане до министъра на околната среда и водите за представяне на копия от административната преписка по издаване на посочената заповед и от документацията за защитена зона „Комплекс Калиакра“ в т. ч. и относно начина на създаването на картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона.
 
Предстои вземане на решение относно предприемане на мерки от компетентността на ВАП, след проучване на съответните данни.