/ Gulliver/Getty Images
Над 600 комбайни участват в жътвената кампания
През последните години в област Добрич се наблюдава намаляване на площите с царевица за зърно, маслодаен слънчоглед и ечемик, за сметка на увеличените площи с пшеница, се казва в анализ на Областната дирекция „Земеделие“.
 
Площите с овощни насаждения в Добричко се увеличават

През последната година бяха засети повече площи с маслодайната рапица – 189 446 дка, като трайното засушаване през миналата есен и безснежната зима доведоха до пропадането в различна степен на около 60000 дка. от тях.

Стопаните в последствие ги разораха и в по-голямата си част презасяха със слънчоглед и царевица. Видимо и резултатите от започналото прибиране /около 88%/ показват и по-ниски добиви спрямо предходните години.

Ожънаха 90% от пшеницата в Добричко
 
Трайно намаляха площите, които се засаждат с ечемик в региона и жътвата му приключи бързо, при малко по-добри средни добиви  - 549 кг./дка, сравнено с предходни години. 
 
Развитието на пшеницата се забави поради сухата есен и безснежната зима, но пролетните валежи успяха да го възстановят в по-голяма степен. Средните добиви при прибрани около 90% са 552 кг./дка, но в отделните общини се наблюдават и по-високи - от порядъка на 610-625 кг./дка.

Най-ниски са показателите в общ.Крушари – 440 кг./дка, където и пролетните количества валежи бяха най-слаби. В пет общини жътвата е приключила на 100%. За сега изостават в общ.Тервел – 75%.
 
В кампанията до момента са участвали 619 зърнокомбайни. Над 10 пъти са се увеличили площите с лавандула през последните 4 години. През 2016 година те са били 6 900, а през настоящата - 72 000. Тази година производството на лавандула възлиза на 35 хил. тона.
 
Площите с лавандула в Добричко достигнаха 72 200 декара

Кампанията по прибирането на лавандулата приключи и добивите през тази година са по-високи спрямо предходните години – 643 кг./дка. Оперативното наблюдение обхваща само количествата пожъната тревна маса и няма данни за резултатите от преработката й.

Към момента жътвата е приключила за насажденията на три и повече години. Едногодишните и двугодишните насаждения в по-голямата си част нямат все още достатъчно развитие за събиране на реколта.