Партиите провеждат консултации за състава на РИК
Партиите провеждат консултации за състава на РИК / Дарик Добрич - архив

Консултации за състава на РИК във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание, ще се проведат от 10.00 ч. в зала „Пресцентър” на Областна администрация. Консултациите са насрочени от Областния управител Недко Марчев. Той е изпратил покани за участие в разговорите до ръководствата на ПП „ГЕРБ", КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", ПП „ДПС", ПП „АТАКА", КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

При провеждането на консултациите, партиите следва да представят всички необходими документи, информират от Областна администрация, а именно:

1. Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрация на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-Народно събрание или участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

3. Пълномощно от лицето/ата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а.

4. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

5. Копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от предложените от партиите и коалициите лица.

6. Декларация по чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на РИК.