Засякоха отклонения в питейната вода в три източника в Силистренско
Засякоха отклонения в питейната вода в три източника в Силистренско / ThinkStock/Getty Images
В три селища на територията на област Силистра водата от обществени местни водоизточници не отговаря на изискванията, са показали изследвания на Регионалната здравна инспекция. От контролния орган са  направили предписания за поставяне на табели върху селските чешми, водата да не се използва за питейно-битови нужди . Такива предписания са направени на кметовете на гр.Главиница и селата Българка и Срацимир, съобщиха от РЗИ. Изследваната вода от гравитачни чешми в трите населени места не отговаря на нормативните изисквания, като е установено несъответствие по отношение на „коли-форми и Ешерихия коли”.

Нарушения  са установени и за два плувни басейна по показатели за амоняк и нитрати. Във водоизточници от централното водоснабдяване няма установени отклонения.