Одобриха поемането на общински дълг от 10 милиона лева
Одобриха поемането на общински дълг от 10 милиона лева / netinfo

С 29 гласа „за", 4 „против" и двама въздържали се Общинският съвет на Добрич одобри поемането на общински дълг в размер на 10 милиона лева за благоустройството на града.

Ще бъде изтеглен банков кредит с окончателно погасяване до 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит. Гратисният период за главницата ще бъде 18 месеца, а максималният лихвен процент - фиксиран, до не повече от 7%. Кредитът трябва да бъде усвоен в рамките на 30 месеца. Съветниците възложиха на кмета да проведе процедура по избор на финансова институция.

Съветникът от „Атака" Атанас Атанасов предложи като инструмент за финансиране да се използва емитиране на общински ценни книжа. Зам.-кметът Иван Колев обаче обясни, че по тази формула разходите на общината по избор на инвестиционен посредник и консултанти ще са големи, а процедурата - по-дълга. Освен това община Добрич има висок кредитен рейтинг, което гарантира добри банкови условия. Не се изключва и възможността заемът да бъде погасен предсрочно.

Проектът предвижда мащабни ремонтни дейности за възстановяване и изграждане на нова инфраструктура. Ще се извърши подмяна на водопроводи, преасфалтиране, полагане на бетонни настилки, ремонт на автобусни спирки.
Дейностите не включват уличната мрежа, защото се работи по друг мащабен проект - за подобряване на водния цикъл на Добрич с пари от ОП"Околна среда", обясниха от кметството.

Предварително замислената рехабилитация на детски площадки няма да се състои. Кметът Детелина Николова обясни, че причината е невъзможността те да се опазят заради вандалските прояви. „Не можем да хабим финансов ресурс от кредита за площадките, за тях ще се предвидят средства евентуално в капиталовата програма за 2010 година", каза Николова.