Обсъждат терена за регионалното депото за отпадъци
Обсъждат терена за регионалното депото за отпадъци / netinfo

Контактна група от сдружение "Управление на отпадъците - регион Добрич" и представители на община Добричка ще се срещнат утре, за да изгладят различията си около терена в село Стожер. Както е известно, на него ще се изгражда регионалното депо за твърди битови отпадъци, съобщи кметът на Добрич Детелина Николова - председател на сдружението.

Добричкият кмет настоява да се вземе решение за смяна на предназначението на земеделската земя, върху която ще се строи депото, за да се придвижи напред проектът. Статутът на площадката може да се промени още в четвъртък на сесията на Общинския съвет на община Добричка. "Целта е да може да се кандидатства по процедурите за получаване на безвъзмездна помощ от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" и за по-нататъшна реализация на проекта." - пише в писмо от Сдружението до председателя на ОбС на община Добричка Славка Петрова.

В момента мерата с площ 212 декара е публична общинска собственост. В писмото се изтъква, че сроковете за кандидатстване по Оперативната програма са кратки и затова е необходимо проблемът да се разгледа на предстоящата сесия.

Предложението на общинската комисия по екология е такава точка да не бъде включвана в дневния ред на сесията в четвъртък, каза пред Дарик Славка Петрова. В кметството смятат, че не могат да вземат решението преди публичното обсъждане на доклада за въздействие на околната среда, което е насрочено в Стожер на 26 септември. "На хората в селото трябва да се обясни, че проектът не е опасен. Освен това ние сме на мнение, че трябва да има обходен път до депото. В никакъв случай колите с отпадъците не бива да минават през селото", коментира Петрова. Тя допълни, че затруднения може да има и по самата процедура за промяна на статута на земята, тъй като това ще струва доста пари на общината.

Бавенето на въпроса за управлението на отпадъците ще доведе до глоби след 2009 година от Европейската комисия, единодушни са и в двете общини.