Общинските съветници от Тервел учредяват Съвет по етнически и демографски въпроси
Общинските съветници от Тервел учредяват Съвет по етнически и демографски въпроси / netinfo
Общинският съвет на Тервел се събира на редовно заседание днес.

В дневния ред на сесията са включени актуализация на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, учредяване на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси и приемане на програма за дейността му до 2012 година.

Съветниците ще дебатират върху формирането на маломерни паралелки в училището в село Орляк, заради намален брой на учениците там. Ще бъдат утвърдени маршрути и лицата, имащи право на транспортни разноски по местоживеене до местоработата и обратно през учебната 2008 – 2009 година.

Кметът Живко Георгиев ще внесе искане за промяна на седалището на кметството в село Жегларци, като предложението е то да се помещава в сградата на закритото основно училище в селото.