/ Dariknews.bg
Общинският съвет на Добрич се събира на извънредно заседание на 11 октомври. Включените точки в дневния ред общо са четири.

На вниманието на съветниците ще бъде проектно предложение за създаване на елементи за достъпна среда в спортния комплекс „Добротица" във връзка с разрешено финансиране от Агенцията за хората с увреждания. В докладната записка е посочено, че проектното предложение ще даде възможност да се изгради рампа за достъп  към централният вход на комплекса и да бъде обособена зона за хора с намалена подвижност и увреждания, включително и достъп в залата за волейбол и баскетбол.

В предварителния дневен ред на заседанието е включена и докладна записка относно кандидатстване на Община Добрич с проектно предложение „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, съобщава dobrichonline.com. Основната цел на проекта е подобряване условията на движение, повишаване ефективността на обществения градски транспорт и надграждане на възможностите за алтернативни форми на придвижване. 

Останалите две точки са за одобряване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Добрич по действащата Кадастрална карта на града и изменение на решение от 17 септември за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Добрич във връзка с предстоящите местни избори. 

Извънредната сесия на Общинския съвет на Добрич ще се проведе на 11 октомври в голямата заседателна зала от 9.00 ч.