Община Добрич
Община Добрич / Дарик Добрич
Обществено обсъждане на проектобюджета на община Добрич ще се състои днес от 16 часа в голямата заседателна зала на общината.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет на 29 януари.

65,7 млн. лева е проектобюджетът на Добрич за 2019 г.

Администрацията очаква мнения, препоръки и предложения за бюджет `2019  в деловодството на общината, на електронния й адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, в срок до 16 януари 2019 г.

Рамката на проектобюджет `2019 на община Добрич е 65 726 000 лева. Това е със 7,6 млн. лв. повече от 2018 година. Увеличението идва предимно от по-големите държавни стандарти – по-високата минимална работна заплата и заявеното по-високо възнаграждение на служителите в образованието, здравеопазването и администрацията.