Над 900 младежи посетиха Туристическата трудова борса в Добрич
Над 900 младежи посетиха Туристическата трудова борса в Добрич / Дарик Добрич

30 работодатели се включиха в Специализирана трудова борса за младежи с акцент в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, провела се във Висшето училище Международен колеж в Добрич. От тях 21 работодатели обявиха 720 свободни работни места. Останалите 9 работодатели имат одобрени заявки по проект „Нова възможност за младежка заетост” по процедура „Младежка заетост” на ОПРЧР и присъстваха на събитието, за да направят своя подбор за заявените длъжности за младежи до 29 годишна възраст, информираха от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна. На борсата участваха и представители на Областен военен отдел - Варна.

По-голям брой работни места обявиха фирмите „Албена” АД, „Бялата лагуна” АД, „ХМК”ЕООД „Хермес тур”ООД , „Феста хотели” АД, „Бора консулт 2002” ЕООД  и др.

Оформени бяха щандове за попълване на автобиографии, където специалисти от Дирекция “Бюро по труда” - Добрич оказаха методическа помощ и пряко съдействие на търсещите работа лица при изготвяне на автобиографии и заявления за започване на работа. Около 450 посетители се възползваха от предоставената възможност.

Трудовата борса посетиха над 900 лица с подходяща квалификация лица от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик, в това число около 400 младежи. Сред тях бяха и курсисти, включени в обучение по партньорски проекти - «Уча и успявам в България», «Посоки» и «Шанс за работа – 2015»

На борсата бе обособен и EURES щанд, където бяха представени възможностите за търсещите работа в Европейския съюз.

Трудовата борса е 19-та по ред в страната и е организирана от Агенцията по заетостта, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Варна и Дирекция „Бюро по труда” – Провадия.