/ Галина Георгиева
Eксперти oт РИОСВ-Русе помогнаха на 8 млади птици от защитения вид червен ангъч. Сигналът за невръстните патета е получен вчера чрез телефон 112, от служители в Западната промишлена зона на Силистра, съобщиха от екоинспекцията. Птиците са били забелязани на пътното платно, а  родителите им са кръжали около тях.

Екип на екоинспекцията е прибрал малките птици, на видима възраст около седмица, без оперение и невъзможност да летят. Установена е връзка със Спасителния център „Зелени Балкани“ в Стара Загора и Експерименталната биологична станция „Калимок“ на Института по биологично разнообразие и екосистемни услуги при БАН. В станцията  в с. Нова Черна, община Тутракан, се размножават птици от защитения вид по утвърдена от Министерството на околната среда и водите програма.

В късния следобед вчера малките червени ангъчи са настанени в база „Калимок“, при приемни родители, за доотглеждане. След като птиците поотраснат и достигнат до определена възраст, ще бъдат освободени в природата в подходящо за вида местообитание.