Окръжен съд - Добрич
Окръжен съд - Добрич / Дарик Добрич
Държавата, чрез Министерството на енергетиката, е внесла  в Окръжен съд-Добрич иск за 298 410 лева срещу „Евроманган“ ЕАД заради неплатени концесионни задължения,съобщиха от съдилището.
 
В общата искова претенция на Държавата са включени неизплатено от концесионера задължение за доплащане за 2015 г.  - с падеж 15 януари 2016 г., концесионно плащане за четвъртото тримесечие на 2016 г. и дължимото изравнително плащане за същата година, както и дължимото доплащане за недобит манганов концентрат, заедно с лихвите върху тези задължения.
 
Окръжен съд-Добрич е оставил без движение исковата молба, след като е установил, че по нея не е внесена дължимата държавна такса в размер на 11 936 лева. Съдът е дал 7-дневен срок  за отстраняване на нередностите.