Общо събрание на акционерите на "Албена" АД
Общо събрание на акционерите на "Албена" АД / Дарик Добрич
Успешен старт на сезона отчитат в Албена, през 2019 г. става Европейски курорт на спорта
Дивидент в размер на 70 ст. на акция ще бъде раздаден на акционерите на „Албена” АД, реши Общото отчетно – изборно събрание на дружеството. Решението идва след двегодишна пауза, в която дивиденти не са раздавани и е съобразено с очакванията на миноритарните акционери. Печалбата на дружеството за 2017 г. възлиза на 18 037 355,41 лв., а частта от нея, оставаща след разпределянето на дивидентите, ще се отнесе като неразпределена печалба, реши още събранието на акционерите. На него бяха приети годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г., годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите и годишен доклад на одитния комитет. Акционерите делегираха права на досегашните членове на Съвета на директорите на „Албена” АД за нов петгодишен управленски мандат.

Инвестициите в дълготрайни активи на дружеството през 2017 г. възлизат на 59 016 000 лева. Инвестициите преди началото на новия туристически сезон са в размер на 23 млн. лева.

Според изпълнителният директор на „Албена” АД Красимир Станев стартът на сезона в курортното селище е успешен, а заетостта е по-добра от миналата година. Традиционно най-многобройни са туристите от Германия, следвани от скандинавските летовници, след които се нареждат румънци, българи, поляци и французи.

За втора поредна година руските туристи в Албена намаляват, посочи Красимир Станев. Той посочи като причина за отлива им слабата турска лира в момента и силното евро, което прави почивката в Турция много изгодна за руснаците. „Отделно голяма част от руските туристи си купиха апартаменти в България, които  отдават незаконно под наем. Това е голям проблем за туризма в България и е на практика фискален проблем” – посочи изпълнителният директор на „Албена”АД.

50% от персонала в Албена са чужденци, главно от Украйна, Виетнам и Бесарабия и това ще се запази като тенденция и в следващите години, считат от ръководството на компелкса.  Работна ръка ще се търси от Азия, Филипините и Турция.

Прекаленият и неконтролируем шум в курортите е пречка за развитието на туризма, категоричен бе Красимир Станев, помолен да коментира законопроекта на вицепремиера Валери Симеонов за борбата с шума. „Трябва да има някакви законови норми, които да се спазват. Навсякъде тези дейности са строго регламентирани. Не може да правиш каквото си искаш единствено от позицията на криво разбрана сводоба или демокрация” – заяви Станев.

Той информира още, че Албена е избран за европейски спортен курорт за 2019 г. Новата концепция за спорта в курортното селище акцентира върху развитието освен на  традиционните спортове като футбол, тенис, тенис на маса, но и върху плажните спортове, голфа и ездата.  Около 7% от приходите на Албена идват от спортни дейности. Планира се в следващите години този процент да нарасне до 15%, заяви още Красимир Станев.