Ден на отворените врати в съда в Генерал Тошево
Ден на отворените врати в съда в Генерал Тошево / Дарик Добрич
„Ден на отворените врати” се проведе днес в Районен съд – Генерал Тошево. Два класа ученици от СУ „Никола Й. Вапцаров” и от ПГЗ „Тодор Рачински” бяха запознати с организацията на работа на службите в съда и функциите на съдебната администрация. Съдия Росен Стоянов разясни на учениците как протича съдебният процес и работата на съдията.

В рамките на отворената дискусия служители на РУ на МВР – Генерал Тошево представиха пред младежите от двете училища вредите от наркотичните средства, видовете наркотични средства, борбата на органите на реда с тяхната употреба и превенцията, която се извършва, с цел минимизиране влиянието на този вид престъпна дейност в нашето общество. В тази връзка бяха раздадени информационни материали – брошури и флаери с разяснителна информация, както и анонимна анкета за нуждите на дейността на следствените органи.

Събитието и този път бе уважено от представители на Общинската администрация в Генерал Тошево. На него присъстваха заместник кметът Георги Георгиев, началникът на Отдел „Образование, младежки дейности и спорт” Надежда Колева и секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни Стоянка Мирчева.

Провеждането на “Ден на отворените врати” в Районен съд – Генерал Тошево е насочено към популяризиране дейността на съда. Следващият такъв ден ще бъде през месец ноември.