НАП Добрич
НАП Добрич / Дарик Добрич
12 пощенски станции в Добрич и областта издават входящ номер при подаване на годишната декларация
3194 добруджанци декларираха доходите си за изминалата година пред Националната агенция за приходите в града от началото на данъчната кампания. 1836 от тях са предпочели да контактуват с Агенцията по електронен път, като са подали формулярите си с електронен подпис или персонален идентификационен код. Това представлява  58% от общо подадените годишни декларации.

1069 от подалите годишните си декларации по електронен път до 31 януари ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари.

Има ли проблем със системата за касовите апарати на НАП?

От офиса на НАП в Добрич напомнят на гражданите, че освен по електронен път, данъчните си декларации гражданите могат да подадат в НАП като препоръчана пратка с обратна разписка във всяка пощенска станция или да бъдат директно входирани в 12 пощенски станции на територията на областта, където безплатно могат да получат и необходимите формуляри. 113 добруджанци са ползвали услугите на „Български пощи“, за да декларират доходите си от началото на данъчната кампания през тази година .

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2019. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код - ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.