/ пресцентър
Всички участници в кампанията на Община Бургас за разделно събиране на отпадъци, които са събрали над 1000 точки, ще получат по 10 литра пакетиран компост, като на всеки 500 точки над 1000 ще получат допълнително 5 литра от него.

Съветник пита за училищните отпадъци

Те могат да получат своята награда, посещавайки някой от 19-те центрове, като се легитимират с лична карта. Компостът ще се раздава всяка седмица от вторник до събота, от 16 февруари до 15 март, от 10.00 - 12.00 и от 12.30 - 18.00 часа, в мобилните центрове.

Йовко Гьоков спечели телевизор от общината

През тази година кампанията продължава и събралите най-много отпадъци и предали ги разделно ще бъдат наградени.  Крайният срок е 31 декември. Следва списък на всички участници, получаващи компост:
 
Номер Име Фамилия Точки Компост 5л.
2636 Пролетина Халачева 4338 8 бр.
3747 Венко Велев 4209 8 бр.
3523 Стефан Кожухаров 3766 7 бр.
125 Мария Николова 3479 6 бр.
2921 Недко Пеев 3447 6 бр.
3772 Димо Минчев 3008 6 бр.
3149 Ангел Ройдев 2934 5 бр.
3683 Новак Новаков 2884 5 бр.
4638 Иво Христов 2819 5 бр.
3522 Атанаска Георгиева 2727 5 бр.
4394 Георги Чернев 2700 5 бр.
2633 Мария Дишкова 2644 5 бр.
2524 Милен Попов 2603 5 бр.
3124 Славчо Стоянов 2587 5 бр.
2341 Донка Петкова 2494 4 бр.
4253 Бончо Чавдаров 2489 4 бр.
3877 Станимир Минков 2463 4 бр.
2843 Венелин Костадинов 2447 4 бр.
1903 Нина Цалова 2415 4 бр.
3829 Иван Тенев 2361 4 бр.
2354 Радка Царева 2342 4 бр.
3259 Елка Тонева 2254 4 бр.
2780 Севделин Виденов 2243 4 бр.
4268 Георги Стойчев 2242 4 бр.
2727 Десислава Биволарова 2224 4 бр.
3951 Малинка Минева 2223 4 бр.
578 Михаела Рунчева 2147 4 бр.
3317 Галя Неделчева 2130 4 бр.
3269 Наталия Раевска 2103 4 бр.
4739 Йордан Йорданов 2085 4 бр.
2905 Иван Сякулов 2076 4 бр.
355 Георги Янев 2061 4 бр.
359 Светлана Кенова 2036 4 бр.
937 Денка Желязкова 2012 4 бр.
271 Вичо Халваджиев 2004 4 бр.
4594 Мариана Ганева 1933 3 бр.
3242 Йорданка атанасова 1844 3 бр.
3849 Костадинка Петрова 1779 3 бр.
3690 Станимир Русев 1766 3 бр.
1235 Добринка Вълков 1759 3 бр.
577 Цветка Колева 1756 3 бр.
3278 Красимира Димитрова 1750 3 бр.
4107 Димитринка Стоянова 1736 3 бр.
3984 Нели Стефанова 1717 3 бр.
3273 Нели Доброджалиева 1710 3 бр.
4312 Желязко Стоянов 1708 3 бр.
3405 Паскал Стефанов 1634 3 бр.
3706 Петя Митева 1622 3 бр.
3844 Денис Николов 1593 3 бр.
68 Светлана Гайдаджиева 1568 3 бр.
3727 Станислава Василева 1568 3 бр.
4181 Анета Сотирова 1564 3 бр.
3007 Никола Чанев 1536 3 бр.
3995 Златина Колева 1492 2 бр.
3497 Елена Димитрова 1449 2 бр.
3406 Мариян Йонов 1429 2 бр.
3301 Лилия Симеонова 1421 2 бр.
254 Радка Тотева 1417 2 бр.
2968 Николинка Миндова 1415 2 бр.
4370 Еленка Чавдарова 1406 2 бр.
3347 Христо Томов 1400 2 бр.
3466 Стоян Димитров 1388 2 бр.
3195 Димитър Пачев 1344 2 бр.
1088 Стоян Стоянов 1332 2 бр.
2310 Нина Тодорова-Христова 1319 2 бр.
3662 Трендафил Витанов 1287 2 бр.
4193 Мая Станчева 1284 2 бр.
3832 Мара Камиларова 1277 2 бр.
3161 Стефка Кунева 1259 2 бр.
2409 Николай Михайлов 1255 2 бр.
2311 Венелин Венев 1245 2 бр.
3265 Пламен Петров 1226 2 бр.
3083 Нина Ангелова 1210 2 бр.
2632 Радостина Георгиева 1204 2 бр.
3082 Росица Нецова 1199 2 бр.
2393 Георги Георгиев 1198 2 бр.
232 Мария Джембекова 1174 2 бр.
3782 Петко Памукчийски 1165 2 бр.
3985 Найден Христов 1156 2 бр.
2827 Стоян Иванов 1129 2 бр.
2329 Магдалена Манолава 1105 2 бр.
4053 Иванка Димитрова 1099 2 бр.
2969 Росен Грозданов 1098 2 бр.
3644 Георги Димов 1098 2 бр.
3804 Невена Парашкевова 1095 2 бр.
3808 Мирка Койчева 1088 2 бр.
1180 Колю Михов 1087 2 бр.
2912 Николина Иванова 1082 2 бр.
2923 Жечка Гутова 1080 2 бр.
3784 Мима Великова 1065 2 бр.
3754 Георги Радилов 1051 2 бр.
2046 Александър Финев 1042 2 бр.
3896 Димитринка Николова 1037 2 бр.
4487 Габриела Дойчева 1034 2 бр.
2891 Даниела Янкова 1031 2 бр.
3773 Иван Стефанов 1027 2 бр.
3694 Иван Тодоров 1007 2 бр.
3348 Василка Николова 1006 2 бр.
4756 Сотир Христов 1005 2 бр.