/ www.ecology-and-infrastructure.bg
Има ли визия Община Бургас за поетапно преминаване към разделно събиране на отпадъци в детските заведения и училищата? Този въпрос е внесен в деловодството на местния парламент от общинския съветник Калояна Живкова (ГЕРБ).

Повече занимания на открито за децата

„В бургаските училища многократно са провеждани кампании за чиста околна среда и за разделно събиране на отпадъците. Това, обаче, не е достатъчно, за да създадат трайни навици при децата”, мотивира се Калояна Живкова. Според нея, ако в образователните институции всички изхвърлят отпадъците разделно това ще повлияе на поведението на децата и извън училище.

За да бъдат рециклирани отпадъците, първо трябва да бъдат отделени. Най-ефективно е това разделяне да се случи в момента на превръщането им в отпадък.  В случая с опаковките, след употребата на продуктите, които те съдържат. Това позволява по-нататъшното им влагане като материали в производството на широк кръг продукти с високо качество.

Полицията и „Яворов“ помагат на деца от улицата

Освен че осигурява вторични суровини за производството на нови изделия, разделното събиране намалява количеството на отпадъците, които се депонират. Това спестява и финансови разходи. Удължава се експлоатационния срок на депата и като цяло се намалява вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда.

„Опазването на околната среда е сред приоритетите на Община Бургас. Предприетите мерки в тази посока са десетки, много от тях иновативни за страната. Затова надграждането, в посока разделно изхвърляне на отпадъците, ще бъде крачка в правилната посока и модел за други градове”, казва общинският съветник.