Участвайте в конкурса „Мими Праматарова“

/ vestnikpriqtel.com
Участвайте в конкурса за есе „Мими Праматарова“, чиято тема тази година е „Климатът се променя. Променят ли се хората?“. Той се провежда за дванайста година, организатори са Националният доверителен екофонд в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“.

Литературното състезание е за ученици от средните училища, родени през периода 1 януари 2000 – 31 декември 2002 година. Подробна информация можете да намерите на адрес http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/. Крайният срок за изпращане на есетата е 5 май. Наградите ще бъдат обявени на 5 юни.
 
От 1996 година до края на живота си Мими Праматарова е първият директор на Национален парк „Рила”. Тя ръководи изграждането на институцията, екипа, както и създаването и приемането на първия План за управление на парка. Стреми се към прилагане на най-съвременните принципи на природозащитата и модели за управление на защитените зони.