/ Снимка: Архив
Длъжниците към Националната агенция за приходите (НАП) вече ще получават електронно съобщение за невнесени в срок данъци, осигурителни вноски или др. държавни вземания, за чието събиране отговаря приходната администрация.

Инициативата е част от мерките, с които данъчните стимулират доброволното плащане на задълженията.
 
В имейлите не са упоменати конкретните размери на дълговете.
 
Клиентите на НАП могат да направят справка на своите просрочени задължения чрез електронната услуга на Агенцията на inetdec.nra.bg, ако притежават електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК).
 
Някои от електронните писма са с предупреждение, че срокът за доброволно плащане на задълженията на клиента е изтекъл и ако получателят не плати до един месец, НАП ще образува изпълнително дело.