проект младежи
проект младежи / Live.varna.bg

Нов омбудсман ще разглежда казуси с младежи и ученици в Бургас. За това съобщи в писмо до медиите общественият посредник Тодор Стамболиев. Той вече е открил процедурата за разкриването на новата позиция, като в нея могат да се включат ученици от 9 до 12 клас, които отговарят на условията по процедурата. Решението за младежки омбудсман идва и заради ревизираната европейска харта за по-дейно участие на младите в обществения живот. 

„Ние вече имаме избрани такива младежки омбудсмани на няколко места в страната - в два от големите градове и има изключително положителни отзиви за дейността им, а Бургас не бива да изостава", отбелязва Стамболиев. Вече е изпратено обявление за стартиране на инициативата до всички училища на територията на общината. Крайният срок на подаване на документи за участие 28 февруари.