Горно Езерово за първи път ще има канализация за милиони
Горно Езерово за първи път ще има канализация за милиони / netinfo

Кметът Димитър Николов и министър Нона Караджова подписаха договор за изпълнение на „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово".
Горно Езерово се намира на южния бряг на Бургаското езеро, наричано още Вая. Кварталът никога не е имал канализационна мрежа за събиране и отвеждане на битовите и дъждовните отпадъчни води. Битовите отпадъчни води от домакинствата се събират в септични ями или попивни кладенци, разположени на територията на съответните имоти. От години водата в септичните ями, която е замърсена с биологични и химични примеси, се пропива в почвата и замърсява подпочвените води.
Инвестиционният проект е на стойност 11 200 000 лв. и предвижда цялостното изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадъчни води в Горно Езерово. Това ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води.
Друг голям проблем, който проектът решава, е този с напълно амортизираната водопроводна мрежа на квартала и големите й загуби.
Вътрешната мрежа на Горно Езерово е изградена основно от азбесто-циментови тръби, положени през далечната 1972 г. Съществуват и улици, по които въобще не минават водопроводи. За отстраняване на авария в даден участък се налага спиране на водоснабдяването в голям район.
„При всичките ми срещи с хората от Горно Езерово този беше посочван като най-големия им проблем. Най-накрая те ще имат модерна канализация, каквато заслужават. Важно е също това, че ще подобрим екологичното състояние на езерото Вая. Проектът ще има и превантивно действие при предотвратяване на наводнения", заяви кметът Димитър Николов.