Горно Езерово за първи път ще има канализация за милиони

Горно Езерово за първи път ще има канализация за милиони
Горно Езерово за първи път ще има канализация за милиони

Кметът Димитър Николов и министър Нона Караджова подписаха договор за изпълнение на „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал Горно Езерово".
Горно Езерово се намира на южния бряг на Бургаското езеро, наричано още Вая. Кварталът никога не е имал канализационна мрежа за събиране и отвеждане на битовите и дъждовните отпадъчни води. Битовите отпадъчни води от домакинствата се събират в септични ями или попивни кладенци, разположени на територията на съответните имоти. От години водата в септичните ями, която е замърсена с биологични и химични примеси, се пропива в почвата и замърсява подпочвените води.
Инвестиционният проект е на стойност 11 200 000 лв. и предвижда цялостното изграждане на канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадъчни води в Горно Езерово. Това ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води.
Друг голям проблем, който проектът решава, е този с напълно амортизираната водопроводна мрежа на квартала и големите й загуби.
Вътрешната мрежа на Горно Езерово е изградена основно от азбесто-циментови тръби, положени през далечната 1972 г. Съществуват и улици, по които въобще не минават водопроводи. За отстраняване на авария в даден участък се налага спиране на водоснабдяването в голям район.


„При всичките ми срещи с хората от Горно Езерово този беше посочван като най-големия им проблем. Най-накрая те ще имат модерна канализация, каквато заслужават. Важно е също това, че ще подобрим екологичното състояние на езерото Вая. Проектът ще има и превантивно действие при предотвратяване на наводнения", заяви кметът Димитър Николов.