Свети Николай Чудотворец
Свети Николай Чудотворец
„Светият образ не бива да се превръща в атракция или място за зрелища“- С тези деми архиерейският наместник отец Севастиян коментира предложението на общинските съветници Бенчо Бенчев и Стоян Колев за изграждането на статуя на Св. Николай Чудотворец в Бургас. Според местните парламентаристи монументът ще представлява знак за признателство към светията, покровител на Бургас.

„Всички уважаващи себе си големи и световно известни градове в света имат своите символи – Статуята на свободата в Ню Йорк, Статуята на Христос в Рио Дежанейро, Айфеловата кула в Париж и т.н. Бургас също заслужава своя символ“, казват те. Но предложението им срещна отпор от Епархията.
Православната църква има отрицателно отношение към тримерните изображения на Христос и светците, чиято употреба в култа е забранена след иконоборческат криза. В случая ставало дума за проект, който би бил в разрез с канона.

В случай, че предложението все пак бъде одобрено, от бюджета на Бургас ще бъдат отделени 75 000 лева за провеждането за конкурс за изпълнител и изработването на проекта.