/
/ / Атанас Терзиев
Към Община Несебър да се обособят нови позиции за административни директори, които пряко да отговарят за Стария град и за Слънчев бряг. Това предлага за оптимизиране на работата в администрацията и за облекчение на гражданите, кандидатът за кмет на Несебър и настоящ общински съветник  - Атанас Терзиев. 

Идеята е административните директори да бъдат с ранг на зам.-кметове и да поемат координацията на проектите на своята територия. Те ще трябва да водят обществените дискусии с местните граждани, информационните кампании на Общината и да предлагат проекти от приоритетно значение за местната общност. 

„Старият  град има специален статут. Там трябва специфични познания и сътрудничество с местните граждани, а Слънчев бряг е най-големия курорт в България. Това налага конкретен фокус към тези две места", поясни Атанас Терзиев. 

Според направените от него проучвания, Слънчев бряг - Запад е най-изостанал в инфраструктурно отношение. "Пътищата, тротоарите, зелените площи и осветлението са в критично състояние, а в по-голямата част от територията на зона Запад, такива просто липсват. И двете териториални единици имат и проблеми, които са много различни, спрямо тези в останалите населени места. Затова предлагам местни и запознати с конкретните нужди на тези райони експерти да поемат работата там", каза още Атанас Терзиев. 

По думите му, с пряк ангажимент на експертни лица, които да концентрират усилия в специфичните за община Несебър зони, ще има видим положителен ефект за жителите, за туризма и за бизнеса.