Учредиха Областен съвет по здравеопазване
Учредиха Областен съвет по здравеопазване / Пресцентър

По инициатива на политическия кабинет на областния управител Муса Палев и в сътрудничество с директора на Регионалната здравна инспекция, Лена Павлова, в Благоевград е учреден Областен съвет по здравеопазване.

Това ще бъде държавният орган, който ще осъществява координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработка и провеждане на политика в системата на здравеопазването. Той ще се оглавява от областния управител Муса Палев, заместник-председател е Димитър Капитанов, а секретар е д-р Павлова.

Учредители станаха директори на лечебни заведения, заместник-кметове по хуманитарни дейности, представители на съсловни организации на лекарите, стоматолозите, фармацевтите и на пациентски организации.

Първото заседание, свикано от областния управител за учредяване на съвета, бързо излезе от формалната рамка и веднага след избора на ръководен състав и приемане на правилник за работата, участниците в срещата започнаха дискусия, в резултат на която бяха постигнати договорености за подобряване на здравното и медицинското обслужване на населението от област Благоевград.

Като един от най-важните и неотложни за решаване въпроси беше посоченият от директора на МБАЛ - Благоевград д-р Владимир Пандев за колаборацията и координацията на болничните заведения. Тъй като решаването на проблема зависи от директорите им, още на самата среща бяха уточнени необходимите действия.

Финансовите проблеми и произтичащите от тях проблеми с кадровото обезпечаване и качеството на медицинското обслужване  логично бяха в центъра на дискусията. Областният съвет по здравеопазване реши да предприеме инициативи за нормативни промени по отношение на заплащане на болничните заведения, 60-дневното отложено плащане да не важи за болниците, корекции за избягване разминаването в медицинските стандарти и бюджетите на болниците и други.

Директорът на Здравната каса д-р Румен Кондев съобщи, че финансовите средства за област Благоевград не са толкова малко – в сравнение с миналата година финансовата рамка е увеличена със 7 000 000 лева. Според него, болничните заведения трябва да са по-коректни в отчитането на реално извършената помощ. Той посочи още, че има осигурени средства за финансиране на неатрактивни лекарски практики.

За да се реши кадровия проблем, Областният здравен съвет ще предприеме действия за откриване на учебно заведение за подготовка на медицински сестри и парамедици в Благоевград.

В заключение, заместник-областният управител Димитър Капитанов подчерта, че изготвянето на актуални общински и областна здравна карта е от първостепенно значение, за да се набележат необходимите мерки за решаване на проблемите в една от най-важните социални сфери.