/ Thinkstock/Getty Images
Административен съд-Благоевград потвърди решението на Общинската избирателна комисия за резултатите от местните избори за общински съветници в община Благоевград.

Административният съд разпореди съдебно-техническа експертиза на бюлетини от изборите в Копривлен

Изборът на местен парламент бе оспорен с осем жалби от кандидати за общински съветници. Според съда, няма закононарушения, които да водят до неправилно отчитане волята на избирателя, нито пък пропуски при отчитане на изборния резултат.

Новият кмет на Благоевград: Водихме чиста битка без компромати

При произнасянето си магистратите взеха предвид приетите по делото като доказателства протоколи на секционните избирателни комисии, от които е видно, че изборите са преминали в спокойна обстановка, без подадени жалби и възражения, като протоколите са подписани от всички членове на съответните СИК без особени мнения и решения във връзка с възникнал спор при отчитането на бюлетините за действителни или недействителни.

Нови шест жалби постъпиха в съда срещу изборните резултати в Благоевград

Пред ОИК-Благоевград в изборния ден не са постъпвали жалби за нарушения на изборния процес. Поддържаните в жалбите възражения за неправилно отчетени действителни и недействителни гласове, в т. ч. предпочитания, довели до недействителност на изборите, не бяха доказани от оспорващите изборния резултат.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд-София в седемдневен срок от обявяването му на страните.