/ ThinkStock/Getty Images
Нови шест жалби постъпиха в Административен съд срещу решението на ОИК-Благоевград с резултата от изборите за общински съветници

Административният съд в Ямбол образува дело по жалба, оспорваща резултати от местните избори

Кандидат за общински съветник иска спиране изпълнението на решението на ОИК Благоевград, с което е обявен резултатът за избраните за общински съветници в община Благоевград. Йордан Андонов - кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ оспори пред Административен съд решение № 280-МИ на ОИК-Благоевград от 29 октомври.

Жалбоподателят оспорва истинността на фактите и обстоятелствата, отразени във всички протоколи на СИК, както и този на ОИК и иска ново преброяване на бюлетините. Жалбата на Йордан Андонов е с особено искане за спиране на изпълнението на решението.

Трето изборно дело: В Девин оспорват избор на общински съветник

И двама кандидати за общински съветници от листата на ПП БЗНС - Красимира Стоименова и Йорданка Урдарска оспорват решение №280-МИ от 29 октомври на ОИК.

Жалбоподателите оспорват решението в частта, в която са обявени за избрани от квотата ПП БЗНС общински съветници. Посочени са доводи, че решението е недействително поради незаконен състав на всички секционни избирателни комисии на територията на община Благоевград, допуснати съществени нарушения на изборния процеспри отчитане на изборните резултати, оспорват и правилното отразяване в изборните протоколи на преференциалния вот. 

Решението е оспорено в Административен съд и от Димитър Стойчев, кандидат за общински съветник от ПП АБВ. Жалбоподателят посочва, че не е отчетен правилно и надлежно изборът на гласувалите за ПП АБВ, както и личните му преференции в бюлетините в 11 секционни избирателни комисии.

Станимир Радевски обжалва изборите за кмет на община Павел баня

Жалба срещу решение №280-МИ от 29 октомври на ОИК Благоевград е подадена и от Милена Бунцева, кандидат за общински съветник от ДПС. Жалбоподателят оспорва решението в частта му, в която са обявени имената на избраните за общински съветници от ДПС поради множество нарушения и грешки при отчитането на валидността на вота и на преференциите в бюлетините.

Жалбоподателят иска повторно преброяване на бюлетините и преференциите в листата на ДПС в седем СИК. Жалба срещу изборните резултати в община Благоевград депозира в Административен съд Росен Георгиев - кандидат за кмет от НФСБ.