Професор от ЮЗУ с почетен плакет от конференция в Индия

/ ЮЗУ
Проф. д-р Добринка Чанкова, преподавател в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ участва в 6-тата Международна конференция за подкрепа на жертвите, с основна тема „Еволюиращи перспективи във виктимологията“. Форумът се проведев O.P. Jindal Global University,Sonipat,Haryana, NCR of Delhi,  Индия.

Във форума участваха над 300 участници от 20 страни от всички континенти и бяха изнесени 115 презентации.

Конференцията протече в пленарни заседания и работа в три паралелни секции. На тях бяха дискутирани на практика всички актуални и важни аспекти на защитата на жертвите и превенция на виктимизацията.

Проф. д-р Добринка Чанкова представи доклад на тема „Пострадалите от престъпления в България – между правото на ЕС и ежедневните предизвикателства пред ангажираните институции и организации“, който бе приет много добре и ще бъде публикуван. Осъществено бе и ръководство на научна сесия на тема „Пряката и непряка виктимизация в семейството“.

Същият университет организира и 15-я азиатски докторантски курс по виктимология, подкрепа на жертвите и наказателно правосъдие, в който проф. Чанкова изнесе лекцияна тема „Възстановителното правосъдие - по-добър инструмент в подкрепа на жертвите“, приета изключително добре от любознателните студенти.

За участието в конференцията и курса презентаторите бяха наградени с почетен плакет за принос във виктимологията и грамота.