/ Община Разлог
В Разлог прерязаха лентата на блокове, санирани по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради (Самостоятелна сграда "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул. "Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул. "Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул. "Христо Ботев" 9)“.

Режат лентата на обновената сграда на Културния дом в Разлог

Общата стойност на проекта е 1 081 575.45 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 916 163.35 лева, националното съфинансиране е 161 675.90 лева, собственото съфинансиране е 3736.20 лева. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

По проекта се изпълниха строително-монтажни работи на четири блока, включващи цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под. Освен тези мерки в изпълнение по проекта се осигурява достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Основната цел на проекта е да се достигне по-висок клас на енергопотребление във всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради, да бъдат намалени разходите за енергийно потребление и емисиите на парникови газове в Разлог.