Откриват изложба Безсмъртният апостол Гоце Делчев в музея
Откриват изложба Безсмъртният апостол Гоце Делчев в музея / снимки: Дарик-Благоевград, Десислава Янкулова

В Регионаления исторически музей в Благоевград ще бъде представена изложба  „Безсмъртният апостол Гоце Делчев”. Изложбата  е по повод 140-годишнина от рождението на Гоце Делчев – един от най-подготвените и решителни българи, които си поставят за цел чрез създаването на една мощна революционна организация да отвоюват освобождението на Македония от османско владичество. В тежката му и рискована апостолска дейност никакви трудности и разочарования не могат да го спрат от изпълнението на революционния дълг, който той смята за висша цел в живота си.

Изложбата представя оригинален документален, печатен, снимков и веществен материал, съхраняван във фондовете на Регионален исторически музей – Благоевград. Експонираните материали разкриват моменти от личната биография, революционния живот на Гоце Делчев и мястото му в българското национално съзнание на поколенията след него.

Особено място в изложбата заемат оригиналните писма и пощенски картички, изпратени от Делчев до Никола Малешевски в  Дупница, свързани с организационни  въпроси по набавянето на оръжие и парични средства.

Интерес представляват “Окръжно на ТМОРО” от 1902 г., написано от Гоце Делчев и Гьорче Петров, както и оригиналната снимка на Делчев с посвещение за Н. Малешевски.

В изложбата са показани печатни издания, отразяващи живота и революционното дело на героя, както и клетвените символи, пред които радетелите за свобода са влизали в редовете на ВМОРО.