/ Община Петрич
Община Петрич придобива собственост върху имот на метри от комплекс „Ванга” в местността Рупите.
 
Правителството разреши да бъде извършена продажба на недвижимия имот, собственост на „Напоителни системи ”ЕАД. Решението е взето на заседание на МС от 31 януари.  Имотът, който е с площ 7,665 дка , заедно с построени административна сграда и кантон се намира в землището на с. Старчево, община Петрич, в съседство на комплекс „Ванга”.

Съгласно правителственото решение, продажбата на имота ще се осъществи чрез пряко договаряне с Община Петрич. Идеята на местната власт е след придобиване на собственост върху посочения имот да бъде възможно разширяване на пътя, който води до м. Рупите, до храма на Ванга и до античен град Хераклея Синтика. Към момента движението в участъка се осъществява в една лента.

След като стане собственик Община Петрич ще изгради двулентов път. Хиляди туристи от страната и чужбина посещават годишно Рупите, заради което общинската власт в Петрич започна поетапни действия за подобряване състоянието на пътната и прилежаща инфраструктура.