32 акта за седмица издадоха от РИОКОЗ
32 акта за седмица издадоха от РИОКОЗ / netinfo
32 акта издадоха здравните инспектори от Дирекция “Държавен здравен контрол” към РИОКОЗ - Благоевград за седмицата.

Част от тях са за за тютюнопушене на работното място, както и за нередовни лични здравни книжки. През периода са издадени и общо 44 предписания, като 33 са за нестандартни проби на води.

От отдел "Държавен здравен контрол" за периода са извършени общо 286 проверки. До момента по Закона за храните са регистрирани 6517 обекта за търговия с храни в областта и 410 за производство на храни.