10 акта издадоха от РИОКОЗ за седмица
10 акта издадоха от РИОКОЗ за седмица / netinfo
10 акта издадоха здравните инспектори от Дирекция “Държавен здравен контрол” към РИОКОЗ - Благоевград за седмицата.

Част от тях са за тютюнопушене на работното място. През периода са издадени и общо 15 предписания, като 13 от тях са за привеждане в съответствие със санитарно-хигиенните норми.

От отдел "Държавен здравен контрол" за периода са извършени общо 178 проверки. До момента по Закона за храните са регистрирани 6488 обекта за търговия с храни в областта и 412 за производство на храни.