/ iStock/Getty Images
Язовир „Пловдивци“ е първият язовир за питейно-битово водоснабдяване, който е изграден и въведен в експлоатация в България през последните 30 години. Завиреният му обем е 2,45 млн. куб.м. Към момента е пълен на 80%, съобщиха от ВИК.

С 50 см се е покачило нивото на язовир "Студена"

Въведен е в експлоатация в средата на 2019 г. Договорът за строителство е сключен за 47 млн. лв.,
но е разплатен на стойност 37 млн. лв., тъй като има икономия от 10 млн. лв.

Към момента от него се захранват следните населени места: град Мадан, част от град Рудозем, село Войкова лъка, кв. "Койнарци", село Пловдивци (община Рудозем), село Средногорци, махала Ломе, село Ловци.

Язовир „Пловдивци“ е от голямо значение за община Рудозем и цялата област. През декември 2017 г. - вече построен, но още невъведен в експлоатация, той се завири само за 31 часа вследствие на обилните дъждове, паднали в този период.

Задържайки екстремните валежи, язовирът спаси от наводнение прилежащите територии. „Пловдивци“ е проектиран и построен като многогодишен изравнител - с обем да събира вода от няколко сезона.

Добрата страна на снежната буря: Покачва се нивото на язовир “Студена“

Той не само осигурява вода за питейно-битови нужди, а също и защитава населените места от наводнение.
Преди построяването на „Пловдивци“, дълги години през летните месеци град Мадан беше на воден режим, тъй като се водоснабдяваше от каптажи и подземни източници, които през лятото пресъхваха.

Водопроводът от „Пловдивци“ до населеното място, е с дължина около 28 км. Тръбите с диаметър Ф530 от стомана не са в добро състояние, но са единствените, по които на този етап може се захранва Мадан.

Планира се подмяна на съществуващата инфраструктура. На финална права е процедурата за избор на изпълнител за изработване на проект за пълна рехабилитация на 28 километровия водопровод и 7,2 км отклонения към населените места.

Емил Димитров провери язовир „Асеновец“, нивото му е понижено

Има избран изпълнител, предстои подписване на договор.
Планира се реконструкцията на довеждащия водопровод да се финансира от бъдещия ВиК Холдинг.