/ Община Смолян
Меморандум за сътрудничество между Областната администрация в Смолян и БАН бе подписан днес от областния управител Недялко Славов и председателя на академията акад. Юлиан Ревалски. Документът е продължение на предходен меморандум, продължавайки сътрудничеството между двете институции в следващите 5 г. Меморандумът дава възможност за включване в управленските процеси на Смолянска област на експертния и научен потенциал, с който БАН разполага, заяви Недялко Славов. Според него качеството на управление в бъдеще ще зависи от това доколко се доближават политическите, експертните и научните становища.

В Смолян фунцикионира един от 17-те академични центъра на БАН в страната, създадени през последните десетина години като национална академична мрежа. Сътрудничеството между администрацията и БАН се предвижда по широк спектър от теми, според Славов, акцентирайки върху околна среда, биологично разнообразие и начините за превръщането им във форма на поминък, растеж и по-добра икономика в района. Залага се и на партрьорство по отношение на създаване на технологични центрове, бизнес инкубатори в областите енергетика и ВЕИ, компютърни мрежи и информационни комуникационни технологии.

Планира се разработване на съвместни проекти.

Областната администрация вече е изпълнила два проекта с европейско финансиране с участието на експерти и научни институти на БАН. В колаборация с научната мисъл на академията е осъществено изследване на потенциала на въздуха и климатичните условия в Смолянски регион, анализирайки как влияят върху подобряване на човешкото здраве, посочиха от Областната администрация. Заключенията от изследването предстои да бъдат оповестени като научна обосновка и перспективи относно развитието на туризма.
БТА