Мартин Байчев

Мартин Байчев (ГЕРБ) има висше педагогическо образование. Ръководи бизнес в сферата на търговията и строителството.

Втори мандат общински съветник.

Председател на постоянната комисия „Младежки дейности и спорт".

Член на комисиите „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“, „Туризъм, търговия и рекламна дейност“, „Борба с корупцията“ и „Структури и общинска администрация”.

Още за Мартин Байчев

loading