/ iStock/Getty Images
Повишената смъртност от други болести, причинена от пандемията, надвишава от два до три пъти броя на смъртните случаи, приписвани на COVID-19. Това се посочва в доклад на Световната здравна организация /СЗО/, цитиран от световните агенции.

През 2020 година повишената смъртност от други болести в света е възлизала на 3 милиона души, докато жертвите на коронавируса за същия период са били 1,8 милиона души. Тази констатация беше направена в доклада на СЗО "Световна статистика на здравеопазването".

Според специалистите повишената смъртност в Американския регион през 2020 г. е била 1,34-1,46 милиона души. Тези числа надвишават с 60% 800-те хиляди смъртни случая, за които са постъпили съобщения.

В Европейския регион повишената смъртност е достигнала 1,1 - 1,21 милиона души. Това е два пъти повече в сравнение с официалните статистики, посочващи 590 хиляди смъртни случая от заразата.

Въз основа на екстраполацията на данните от Американския и Европейския регион, специалистите са стигнали до извода, че повишената смъртност от други болести, свързани с пандемията, през 2020 година е надвишила 3 милиона смъртни случая.

Докладът констатира, че броят на заразените мъже и жени от COVID-19 в световен мащаб през 2020 г. е бил почти еднакъв, респективно 48,7 и 51,3%. Но смъртността при мъжете /57,6%/, значително е превишила тази на жените /42,4%/.

Годишно най-много заразени от вируса са били регистрирани в групата на 30-39 годишните /20%/. Смъртността е била особено висока в групата на 80-годишните и по-възрастните. На нея се пада една трета от леталните изходи от COVID-19 през 2020 г.

По данни на СЗО, към 20 май в света е имало 164 523 894 заразени и 3 412 032 починали от коронавируса
БТА