/ iStock/Getty Images
За година младото население на Турция е намаляло леко от 22,7 милиона на 22,6 милиона, като остава четвърт (26,5%) от общото население от 85,3 милиона, предаде за БТА Анадолската агенция (AA), позовавайки се на съобщение днес на Турския статистически институт - ТуркСтат.

Около 51,3% от младото население, което включва хора до 17 години, са мъже, а 48,7% -жени.

Според ТуркСтат младото население на Турция ще продължи да намалява до 25,6% през 2030 г., до 23,3% през 2040 г., до 20,4% през 2060 г. и до 19,0% през 2080 г.

През 1970 г. хората под 18-годишна възраст съставляват почти половината (48,5%) от населението на страната, след което делът им започва да спада и достига 41,8% през 1990 г. и 35,2% през 2000 г.

Въпреки всичко делът на младото население на Турция е по-висок от този в държавите-членки на ЕС, който е средно 18,1% през 2022 г.

В Европейския съюз най-много млади хора има в Ирландия - 23,6%, Франция - 21,3% и Швеция - 21,0%.

Най-нисък е делът на младите хора в Италия - 15,6%, Португалия - 15,8% и Малта - 15,9%.

Над 130 000 турци от зоната на земетресенията ще гласуват извън родните си места

В Турция коефициентът на възрастова зависимост – броят на децата до 14 години на 100 души население на възраст 15-64 години – беше 32,3% в края на миналата година.

През миналата година се отчита дял от  98,4% на завършващите основно образование, 96,4% - на прогимназиално образование и 77,9% - на гимназиално образование.

Делът на законните детски бракове за млади жени и мъже на възраст 16 и 17 години от общия брой законни бракове е спаднал съответно до 2% и 0,1%.

Коефициентът на участие на работната сила във възрастовата група A15-17 е 18,7% през 2022 г. – 27,0% за мъжете и 10,0% за жените.
БТА