Лекарите в Сърбия имат право да приемат подаръци на стойност до 460 евро

/ iStock/Getty Images
Според нов закон за здравната защита в Сърбия медицинските работници имат право да вземат от пациента подаръци на единична стойност до 2726 динара /23 евро/, ако общата стойност на подаръците не надвишава средната нетна заплата 54 521 динара /462 евро/, съобщи телевизия Ен1.

В приетия неотдавна закон пише, че не се смята за корупция и конфликт на интереси "изразяването на благодарност във вид на подарък, който не е в парична форма" и единичната му стойност не надхвърля 5 процента от средната нетна заплата, а общата стойност на подаръците е не повече от една средна месечна заплата за страната, пише БТА.

Телевизията отбелязва, че средната заплата през януари е била 54 521 динара, или 462 евро.

В закона обаче не е предвидено за какъв период от време се отнася общата стойност на подаръците, които пациентът дава на медицинския работник.
БТА