/ iStock/Getty Images
В понеделник руският президент Владимир Путин внесе в Държавната дума законопроект, разширяващ правилото за забрана на чуждото гражданство за военнослужещи, държавни служители и редица други категории лица, предаде ТАСС. Текстът е публикуван в електронната база данни на Думата.

„Целта на проекта на федерален закон е да изясни разпоредбите на някои законодателни актове на Руската федерация, които предвиждат ограничения за заемане на държавни и общински длъжности, длъжности на държавна и общинска служба и други длъжности във връзка със съществуването на гражданство на чужда държава или разрешение за пребиваване или друг документ, потвърждаващ правото на постоянно пребиваване на гражданин на Руската федерация на територията на чужда държава ", се казва в обяснителната бележка.

По-специално, законът „За държавната защита“ предлага да се предпише, че войник, федерален държавен служител, служител на органите за държавна сигурност може да бъде гражданин на Руската федерация, „който няма гражданство на чужда държава или разрешение за пребиваване или друг документ, потвърждаващ правото на постоянно пребиваване на гражданин на Руската федерация на територията на чужда държава". Настоящата версия на закона предвижда само, че органите за държавна сигурност се комплектоват с военен и цивилен персонал, който няма гражданство на други държави.

Неспазването на това изискване, според инициативата, „служи като основание за отказ да бъде приет на военна служба, федерална държавна служба или да работи в агенции за държавна сигурност, както и за прекратяване на договора за военна служба с него“.

Освен това служителите на държавната сигурност - както цивилни, така и военни - ще трябва незабавно да уведомят писмено ръководството си за прекратяването на руското гражданство или появата на чуждестранен паспорт или разрешение за пребиваване.

Законопроектът също така забранява набирането на лица с чуждестранно гражданство в митническите органи.
БГНЕС