/ iStock/Getty Images
Белгия се подготвя да въведе в конституцията правото на достъп до интернет, съобщиха местни медии. Предвижда се това право да бъде изравнено с достъпа до работа, достойно жилище и социална сигурност.

Предложението е внесено в парламента и се основава на напредъка в достъпа до цифрови услуги. Съставителите на предложението отбелязват, че от място за забавление и информация, интернет се е разгърнал до средство за общуване с държавната и местната администрация. Отчита се, че все повече услуги от държавата се предлагат онлайн и тези промени са ускорени от пандемията.

Отбелязва се, че в Белгия седем от всеки сто граждани на възраст 16-74 години не са влизали никога в интернет, а 41 на сто не са ползвали онлайн административни услуги. Предвижда се по силата на конституционните промени всяко домакинство да получи достъп до интернет на приемлива цена.

Медиите допълват, че Европейският парламент и ООН също призовават достъпът до интернет да бъде обявен за основно право.
БТА