/ ThinkStock/Getty Images
Ръководители на 23 осведомителни агенции, сред които БТА, участващи в Световната правителствена среща на върха в Дубай, подписаха "Харта на осводемителните агенции за толерантност".
 

 В документа се изтъква, че подписалите го ще се стремят принципите на толерантността да заслужат постоянно отразяване от медиите, за постигане на мирно съвместно съществуване между хората от различни религии, секти, доктрини, идеологии и всякакви други различия.

В Дубай започна седмата Световна правителствена среща на върха
 
За тази цел агенциите се ангажират да засилят медийното съдържание, свързано с търпимостта и да си обменят новини, снимки, видео и други журналистически материали за инициативи и проекти, целящи укрепването на ценностите и принципите на толерантност, за културни и социални програми, допринасящи изграждането на толерантни общества.
 

Под документа сложиха подписите си генералните директори на национални осведомителни агенции на страни от Близкия изток, Европа, Азия и Латинска Америка.
БТА