НГДЕК настоява да остане в центъра на София
НГДЕК настоява да остане в центъра на София / снимка: MorgueFile.com

Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК) „Константин Кирил Философ" настоява да остане в историческия център на София. Възпитаниците от гимназията започнаха настоящата учебна година в 13 ОУ заради ремонт на досегашната сграда в кв. „Модерно предградие" и се надяват да останат в новия си дом за постоянно.

В писмо до председателя на парламентарната комисия по култура Стефан Данаилов, председателя на образователната комисия към НС Ваня Добрева, министъра на културата Петър Стоянович и столичния кмет Йорданка Фандъкова те изразяват благодарността си сградата на едно от най-старите софийски училища на ул. „Свети свети Кирил и Методий" № 63 да бъде предоставена за нуждите на НГДЕК. От гимназията обясняват, че досегашната им сграда в квартал „Модерно предградие" е била абсолютно неподходяща.

„След двайсетгодишен  престой в близост до Околовръстното шосе на града, единственото по рода си училище в България получава шанса от Столична община и министъра на културата да получи сградата на най-старото училище в София - 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", което се намира в историческия център на града", казва директорът на гимназията Мариела Папазова.

Зад каузата застават и писмено са заявили подкрепата си: Гергина Тончева, основател на гимназията, проф. Иван Илчев, ректор на СУ „Св. Климент Охридски", Ирина Абаджиева- Репуц, председател на Училищното настоятелство, Тодор Джонев, председател на Ученическия съвет, както и над 50 преподаватели в училището.

 

 

Eто и пълният текст на писмото

 

 

ДО

Г-Н СТЕФАН ДАНАИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

ДО

Г-ЖА ВАНЯ ДОБРЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

ДО

Г-Н ПЕТЪР СТОЯНОВИЧ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

 

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СОФИЯ

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДАНАИЛОВ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДОБРЕВА,

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЯНОВИЧ,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

 

Обръщаме се към Вас с подкрепа за преместването на НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ (НГДЕК) „КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“ в историческия център на гр. София.

 

Благодарни сме на Столична община, че предостави на НГДЕК сградата на едно от най-старите софийски училища на ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ № 63. Това стана с Решение № 400 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г. от Столичният общински съвет (СОС) по искане с писмо изх. № 07-00-50/02.07.2013 г. на министъра на културата специално за нуждите на НГДЕК. Досегашното място на гимназията та ул. „Баба“ № 16 в крайния софийски квартал „Модерно предградие“ беше абсолютно неподходящо.

 

Благодарни сме на Министерството на културата, че поиска от Столична община и настани НГДЕК в предоставената от Столична община сграда на ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ № 63.

 

Нашето категорично желание е НГДЕК да остане в историческия център на гр. София, а не да се връща в покрайнините на града.

 

Аргументите ни са:

- НГДЕК е единствената национална класическа гимназия на България (открита на 10 октомври 1977 г. от тогавашния Комитет за култура) и мястото й в един от най-отдалечените софийски квартали е неуместно и наложено само поради липсата на алтернатива.

- НГДЕК е Национален класически лицей към Софийския университет „Свети Климент Охридски" (съгласно решение на Академичния съвет на университета от 7 декември 1994 г.), чиито факултети по история, по класически и нови филологии, по славянски филологии и други хуманитарни факултети са също разположени в центъра на София и голямата отдалеченост на НГДЕК от университета възпрепятства учебния процес в училището така, както е осъществяван до преместването на гимназията извън центъра.

- Обучението в НГДЕК предполага като лектори включването на преподаватели от Софийския университет, Българската академия на науките и други изявени учени, което силно се затруднява поради отдалечеността на гимназията в крайния софийски квартал.

- В НГДЕК се обучават деца от цяла София, както и от страната, поради което разполагането й в сграда в един от най-отдалечените квартали на столицата създава редица неудобства за пътуването на учениците.

- НГДЕК следва да поддържа тясно сътрудничество с музеите, които са разположени в центъра на София, което силно се затруднява поради отдалечеността на училището

- Част от обучението в НГДЕК е замислено да се провежда в различни институции, които в огромното си мнозинство са разположени в центъра на София.

- В НГДЕК има множество извънкласни дейности, чието осъществяване е силно затруднено от досегашната голяма отдалеченост на гимназията.

- Курсът на обучение в НГДЕК (5-годишен от 8 до 12 клас в 2 степени - гимназиална и лицейна) е модел за бъдещето на образованието в България и следва да бъде улеснено споделянето му с останалите училища в България, което зависи и от местоположението на гимназията в центъра на София.

- Държавните институции и Столична община би следвало да засилят съвместната работа с преподавателите и учениците от НГДЕК в областта на опазването на културното наследство.

- Районът около предложената от Столична община сграда на ул. „Свети Свети Кирил и Методий" № 63 е включен в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. София, като специален акцент е поставен върху засилването на неговото културно място в историческия център на града, за което силно би допринесло преместването на НГДЕК.

- Столична община вече прави сериозни инвестиции в района около училището - ремонт на Женския пазар, включване на карето улици около училището в ремонтната програма за 2014 г., подготовка на цялостна реконструкция на Лъвов мост с изграждането на кръстовище на две нива.

- В случай, че не бъде използвана възможността за постоянно преместване на НГДЕК в центъра на София, ще бъде силно намалена мотивацията на учителите и учениците, която иначе изрично е изтъкнатата цел в проекта за реконструкция на предишната сграда на училището в кв. „Модерно предградие".

- В писмо от месец септември до министъра на културата Ученическият съвет на НГДЕК изразява своята благодарност от инициативата, подкрепата и действията около преместването на сградата на гимназията в района на центъра на София. Според тях мястото е особено подходящо, предвид връзките и непрекъснатите контакти със Софийския университет „Свети Климент Охридски". Възпитаниците изразяват и своята готовност да съдействат по всякакъв възможен начин в действията около фактическото преместване, което и направиха.

- Преместването се подкрепя от Учителския съвет (на гласуване на първото му събиране след началото на новата учебна година само трима учители подкрепят връщане в кв. „Модерно предградие" и то само временно докато се ремонтира сградата на ул. „Свети Свети Кирил и Методий"), като от особено значение е, че редките специалисти - учители по предмети като древни езици (латински, старогръцки и старобългарски език), литература, история, култура и други не желаят връщане на училището в покрайнините на София.

- Преместването се подкрепя от Настоятелството.

- За преместването от години работят изявени обществени фигури, завършили или подкрепящи НГДЕК, начело с основателя на гимназията Гергина Тончева.
- Отделни възражения срещу преместването има главно от семейства, които живеят в непосредствена близост до сградата в кв. „Модерно предградие", за които НГДЕК се е превърнало просто в едно квартално училище. Именно преодоляването на този проблем е предизвикателството пред НГДЕК, в която през годините в кв. „Модерно предградие" кандидатстват все по-малко ученици, отблъснати от отдалечеността на училището и лошата среда.

- За каузата по постоянното преместване срещаме разбиране и подкрепа от всички държавни и общински органи.

- Сградата на училището на ул. „Свети Свети Кирил и Методий" 63 е в непосредствена близост до мястото, на което на 7 януари 1879 г. е открита първата Софийска класическа гимназия чрез издадените от тогавашния ръководител на Дирекцията на просвещението и духовните дела проф. Марин Дринов "Временни правила за откритите през 1878/1879 година гимназии в княжество България", като учебните занятия на първата Софийска класическа гимназия се водили на втория етаж на Главното народно училище в двора на църквата "Св. Неделя" на площад "Св. Неделя" (на 500 метра от сегашното място на НГДЕК).

- Оставането на НГДЕК на ул. „Свети Свети Кирил и Методий" № 63 възстановява едно от най-старите училища в София, основано през месец ноември 1878 г., по инициатива и под ръководството на видния български възрожденец Никола Беловеждов (1856 г. - 1930 г., участник в Априлското въстание през 1876 г., народен учител - първоначално в първата Класическа гимназия на пл. „Света Неделя", а после преподава български език в новооснованото училище на ул. „Свети Свети Кирил и Методий", читалищен деец - секретар на читалище „Славянска беседа" в София).

- Оставането на НГДЕК на ул. „Свети Свети Кирил и Методий" има и символно значение, тъй като официален празник на НГДЕК е 11 май - деня на светите братя Кирил и Методий (сградата на училището е не само на улицата, но и срещу черквата с тяхното име).

Обръщаме се към Вас с настояване НГДЕК да остане в сградата на ул. „Свети Свети Кирил и Методий" № 63 за постоянно.

До приключване на процедурите по това окончателно решение настояваме министърът на културата да вземе решение НГДЕК да завърши учебната година в сградата на ул. „Свети Свети Кирил и Методий" № 63, където я започна. Неяснотата около мястото на училището през тази година пречи на учебния процес и неговото планиране. Намираме за напълно неуместно преместване на училището по средата на учебната година.

Надяваме се на Вашата подкрепа НГДЕК да остане на ул. „Свети Свети Кирил и Методий" в името на бъдещето на класическото образование в България.

 

________________ __________________ __________________________

Гергина ТОНЧЕВА Мариела ПАПАЗОВА чл. кор. проф. дин Иван ИЛЧЕВ

Основател на НГДЕК Директор на НГДЕК Ректор на СУ „Св. Климент Охридски“