Много може да се каже за България - за нейната славна история, за великите и синове и дъщери, за нейната природа. Тя е единствена и несравнима. И като всяка велика страна и България има най-важните си години.

Вижте най-важните години за България

1989 Падането на комунистическия режим в България

През 1989 година идват промените в България, комунизмът е заменен с демокрация.

717 Битката на Хан Тервел с арабите

През 717 година Хан Тервел побеждава Арабския халифат пред стените на Констатинопол. За тази му победа той е обявен за спасител на Европа. До 19 век той е бил най-уважавания български владетел в цяла Европа

803 Хан Хрум застава на чело на България

През 803 година на чело на България застава Хан Крум. След победите си над аварския хаганат и Византия той превръща България във велика сила.

1018 Падане на България под византийска власт

През 1018 година Византия успява да покори България след дългогодишни войни. В този период Византия е на върха на своето могъщество.

Българската армия през годините

1185 Освобождението на България от византийска власт

През 1185 България се освобождава след възстанието на Асен и Петър. За цар и избран Петър. През тази година започва живота на второто българско царство.

1396 Падане на България турско робство

През 1396 България пада за 5 века под турско робство. Причината за падането ни под робство е, че българите и България не е била единна. Това са най-важните години за България, защото те предопределя съдбата на народа ни за 5 века.

Генерал Владимир Вазов - победителят от Дойран

1885 Съединението на Княжество България и Източна Румелия

Съединението е прави силата. България осъзнава, че обединена е по-силна.

864 Покръстването на България

864 година е една от най-важните години за България, защото определя съдбата на българите и до ден днешен. Това е най-старият завет, оставен ни от наш владетел. Покръстването е вторият най-стар акт, непроменен в нашата история.

1878 Освобождението на България

Тук думите нямат смисъл. Всеки знае какво му едонесла тази свещена 1978 година. Донесла е свободата на майка България и на всеки един от нас.

681 Създаване на България

681 година е най-важната година за България. През тази година Хан Аспарух създава България. Без тази година нямаше да ги има останалите девет, а и много повече.